Съпътстваща програма

Конференция на BULATSA

„Авиационните специалисти на бъдещето 

15 юни 2023 г.

Интер Експо Център, Семинарна зала в изложбена зала 1

Дневен ред:

10:00 ч. Откриване на конференцията от генералния директор на ДП РВД

  1. Презентация от Латекоер България относно очакванията на Airbus към профилирането на авиационни специалисти.
  2. Презентация от Honeywell България относно очакванията към подготовката на авиационни специалисти.
  3. Презентация от асоциация „Обединено Дрон общество“ относно нуждите от обучение на представителите на безпилотните летателни системи.

Дискусия относно Очакванията на индустрията към подготовката на авиационни специалисти.

  1. Презентация от Технически университет София относно сегашните планове за обучение на авиационни специалисти. Предоставяне на информация относно реализацията на техните възпитаници.
  2. Презентация от Технически университет филиал Пловдив относно възможности за използване на материално техническата база на университета за научни и промишлени цели. Предоставяне на информация относно реализацията на техните възпитаници.
  3. Презентация от ВВВУ „Георги Бенковски“ относно осигуряване на военни авиационни специалисти за гражданската авиация.
  4. Презентация от Института по въздушен транспорт относно възможности за привличане на чуждестранни клиенти за обучение в България.
  5. Презентация от ДП РВД „Отговорностите на обучителните в създаването на авиационни специалисти“.

Дискусия относно възможностите за сближаване на очакванията на индустрията и подготовката на авиационни специалисти.

Закриване на конференцията.

ФОРУМ „БЕЗПИЛОТНА АВИАЦИЯ” 23

16 юни 2023 г. 

1920x580 header gallery_forum_bg

ПАНЕЛИ

10:00 – 10:05 ч.

Откриване на форума от г-н Георги Гвоздейков, Министър на транспорта и съобщенията

Панел 1

10:05 – 10:55 ч.

МЕЖДУНАРОДНИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОЕКТИ ЗА БЕЗПИЛОТНА АВИАЦИЯ (БА)

Модератор: Георги Георгиев – Dr. Georgiev Consulting GmbH – Мюнхен, Германия

Участници:

Василис Агоридис UIC2 (Инициатива на градската общност Градска Авиационна Мобилност) – UAM Клъстер на EU’s CIVITAS Инициатива

Делойт България – Проекти за дронове в програми на ЕС

Община  Сливен

Панел 2

11:00 – 11:50 ч.

ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА СПЕЦИАЛИСТИ ЗА БЕЗПИЛОТНА АВИАЦИЯ (БА)

Модератор: проф. Димо Зафиров

Учасници:

Консорциум STEM: STEM и ВОСКС. Високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи

Георги Георгиев – Dr. Georgiev Consulting GmbH, Мюнхен, Германия

Christian Janke, an instructor with EmbryRiddle Europe and an Assistant Professor in the College of Aviation: Обучение на дистанционни пилоти на UAS за специфична категория операции

ИКИТ-БАН (Институт за космически изследвания и технологии към БАН):

Обучение на ученици, студенти и преподаватели за дистанционни пилоти на UAS

Панел 3

12:00 – 12:50 ч.

ДРОНОВЕ ЗА ПРЕЦИЗНО ЗЕМЕДЕЛИЕ

Модератор: доц. Дафина Грозданова, Аграрен университет

Участници:

Зам.-министър на земеделието и храните

Компания John Deere

Компания НИК

Рангел Матански, Председател на Общински съвет – Раковски

Панел 4

13:00 – 13:50 ч.

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА UAS (Unmanned Aircraft Systems) В ЕС И БЪЛГАРИЯ

Панелист: д-р Стефан Христозов

Участници:

Зам.-министър на транспорта и съобщенията: Законодателство за експлоатация на дронове

ГД ГВА (Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”): Национални нормативни документи за UAS

Троян Петров, ДП РВД (Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“): Подготовка за въвеждане на система U-space

ВРВД (Военно ръководство на въздушното движение): Интеграция на полетите на цивилни и държавни UAV

Иво Барзов, Фрапорт България

Координатор Uspace: Проекти за U-space в Р. България

Панел 5

14:00 – 14:50 ч.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПЕЦИФИЧНИ ОПЕРАЦИИ С ДРОНОВЕ

Модератор: Тодор Иванджиков, АБАИ (Асоциация на българската авиационна индустрия)

Участници:

Дронамикс: Транспорт на стоки с големи дронове

Dr. Georgiev Consulting GmbH: Регионална система за доставки с дронове

SESAR: Специфични операции с дронове в ЕС

GDR Systems: Дронове за вътрешна сигурност

Антидрон системи Трокуттест 

Панел 6

15:00 – 15:50 ч.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

Модератор: Институт по отбрана към Министерство на обраната

Програми за UAS, изпълнявани в Министерство на отбраната

Участници:

Зам.-началник на Военна академия: Обучение на специалисти по UAS за БА

Проф. Цветков, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

Университети: Изпълнение на проекти, свързани с НПП „Сигурност и Отбрана“, доц. Нончо Димитров – УНСС

Панел 7

16:00 – 16:50 ч.

БЪЛГАРСКА БЕЗПИЛОТНА АВИАЦИОННА СИСТЕМА

Модератор: проф. Зафиров,

Програма за създаване на Система „Безпилотна авиация в Р. България“

Участници:

АБАИ: Дейности за подпомагане на развитието на безпилотната авиация

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ИВАН КРИСТОФ – ЧОВЕКЪТ-ПАЯК

17 юни 2023 г.

11:00 – 12:00 ч.

„Напредъкът в S.O.S. спешна доставка на въздушна медицина”

„Използване на дронове за ефективни спасителни операции на голяма надморска височина”

 

ДЕМОНСТРАЦИИ НА ЛЕТИЩЕ ЛЕСНОВО

18 юни 2023 г.

1240x310 ticket_airort_bg

ПРОГРАМА

10:00 ч.

10:05 ч.

10:10 ч.

10:15 – 10:40 ч. 

10:40 – 11:00 ч. 

11:00 – 11:30 ч. 

11:30 – 12:00 ч. 

12:10 – 12:40 ч. 

12:50 – 13:25 ч. 

13:25 – 13:50 ч. 

13:50 – 14:15 ч. 

14:20 – 14:50 ч. 

16:00 ч. 

16:00 – 16:45 ч.

17:00 ч.

17:30 ч.

Начало и приветствени думи

Излитане на големия дрон на Военна академия „Г. С. Раковски“

Излитане на Николай Калайджиев

Демонстрации БАН и Аеробитс

Демонстрация ТРОКУТТЕСТ ГРУП

Демонстрация НИК

Демонстрация  NIKI ROTOR AVIATION

Демонстрация EP & IC Валери

Демонстрация Военна академия „Г. С. Раковски“

Демонстрация Autel GDR systems

Демонстрация Огнян Огнянов О&K

Демонстрация „Федерация по авиомоделизъм”

Кацане на Николай Калайджиев

Посрещане на Николай Калайджиев

Полет със спечелилия томболата

Закриване на събитието