Съпътстваща програма

 ИНТЕР ДРОН ЕКСПО ПАНЕЛ

ИНОВАТИВНИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА ДРОНОВЕ

21 октомври, петък

10:00 Аграрни дейности

Заснемане на земеделски площи и гори

Мултиспектрален анализ

Засяване

Агрохимическа обработка

Опрашване

 

11:00 Спешни доставки на медицински продукти и куриерски услуги.

Спешна доставка с дронове на медицинска апаратура, материали и продукти в системата Helicopter Emergence Medical Services (HEMS).

Спешни куриерски услуги с дронове

 

13:00 Градска и регионална авиационна мобилност

Инициативи за градска и регионална мобилност (UAM, AAM).

Предимства на UAM и предизвикателства за реализирането й.

Адаптиране на градската среда към изискванията за полети с дронове.

 

14:00 Регулаторна рамка

Нормативни документи за регламентиране на полетите с дронове в Европейския съюз (ЕС)

Категории операции с дронове (ЕС) и изисквания към безпилотните авиационни системи (UAS), организациите и пилотите за изпълнението им.

Оценка на специфичния риск (SORA) при изпълнение на полети с дронове.

Необходими застраховки за изпълнение на дейности с дронове.

Създаване на Система за Безпилотна Авиация в Р. България.

 

15:00 Управление на въздушното движение на дронове в U-space.

Участници и тяхната роля в управлението на полетите с дронове.

Оборудване на дронове и пилотирани летателни апарати за полети в U-space.

Управление на полетите с дронове и обмен на информация по 4G/5G мрежите на мобилните оператори.

Полети на държавни въздухоплавателни средства в U-space.

Ролята на местните власти за създаване на U-space.

Пътна карта за реализирането на полети с дронове.

 

16:00 Сигурност и отбрана

Представяне на Национална научна програма Сигурност и Отбрана.

Роля на авиационните безпилотни системи за изпълнение на програмата.

Очаквани резултати от изпълнението на програмата.

 

17:00 Балкански Дрон Форум

Състояние и проблеми на дейностите с дронове в региона на Балканите.

Представяне на участници от държави от Балканския регион в дейностите с дронове.

Предложение за създаване на Балкански Дрон Форум.

тест

мест

тест

мест