Съпътстваща програма

Конференция

„Авиационните специалисти на бъдещето – предизвикателства пред откриването и изграждането им“ 

15 юни 2023 г.

Интер Експо Център, Семинарна зала в изложбена зала 1

Дневен ред:

10:00 ч. Откриване на конференцията от генералния директор на ДП РВД

  1. Презентация от Луфтханза техник „Очаквания относно подготовката и личните характеристики на авиационните специалисти“.
  2. Презентация от Латекоер България относно очакванията на Airbus към профилирането на авиационни специалисти.
  3. Презентация от Honeywell България относно очакванията към подготовката на авиационни специалисти.
  4. Презентация от асоциация „Обединено Дрон общество“ относно нуждите от обучение на представителите на безпилотните летателни системи.

Дискусия относно Очакванията на индустрията към подготовката на авиационни специалисти.

  1. Презентация от Технически университет София относно сегашните планове за обучение на авиационни специалисти. Предоставяне на информация относно реализацията на техните възпитаници.
  2. Презентация от Технически университет филиал Пловдив относно възможности за използване на материално техническата база на университета за научни и промишлени цели. Предоставяне на информация относно реализацията на техните възпитаници.
  3. Презентация от ВВВУ „Георги Бенковски“ относно осигуряване на военни авиационни специалисти за гражданската авиация.
  4. Презентация от Института по въздушен транспорт относно възможности за привличане на чуждестранни клиенти за обучение в България.
  5. Презентация на Частен транспортен колеж относно съчетаване на образованието и професионалното обучение на авиационни специалисти.
  6. Презентация от ДП РВД „Отговорностите на обучителните в създаването на авиационни специалисти“.

Дискусия относно възможностите за сближаване на очакванията на индустрията и подготовката на авиационни специалисти.

Закриване на конференцията.

ФОРУМ „БЕЗПИЛОТНА АВИАЦИЯ” 23

16 юни 2023 г. 

1920x580 header gallery_forum_bg

ПАНЕЛИ

Панел 1

ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА СПЕЦИАЛИСТИ ЗА БЕЗПИЛОТНА АВИАЦИЯ (БА)

Модератор: проф. Димо Зафиров

Учасници: Зам.-министър МОН: Обучение на преподаватели и ученици, STEM и ВОСКС (Високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи)

Д-р Георги Георгиев, Технически университет Мюнхен: Обучение на докторанти

Зам.-министър на МТС: Обучение на дистанционно управляващи пилоти и специалисти за операторите на UAS

Christian Janke, an instructor with Embry-Riddle Europe and an Assistant Professor in the College of Aviation: Обучение на дистанционни пилоти на UAS за специфична категория операции

ИКИТ-БАН проф. Димо Зафиров: Обучение на ученици, студенти и преподаватели за дистанционни пилоти на UAS

Панел 2

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

Модератор: Институт по отбрана, МО

Участници:

Зам.-министър на МО: Програми за UAS, изпълнявани в Министерство на отбраната

Зам.-началник на ВА: Обучение на специалисти  по UAS за БА

Университети: Изпълнение на проекти, свързани с НПП „Сигурност и Отбрана“

Университет за национално и световно стопанство,УНСС

Университет по библиотекознание и информационни технологии, УниБИТ

Висше военноморско училище Никола Йонков Вапцаров, ВВМУ

ЦИНСО-БАН: Проекти, свързани с НПП „Сигурност и отбрана“, изпълнявани от институти на БАН

Панел 3

ДРОНОВЕ ЗА ПРЕЦИЗНО ЗЕМЕДЕЛИЕ

Модератор: доц. Георги Комитов-АУ

Участници:

Заместник – министър на МЗХ

HRP Europe Kft Унгария: Пръскане с дронове

Eurocopter – България

Компании за прецизно земеделие

Рангел Матански: Председател ОС-Раковски

Панел 4

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА БА В ЕС И БЪЛГАРИЯ

Панелист: Стефан Христозов, Аеробус Перспективна авиационна мобилност 

Участници:

Зам.-министър на МТС: Законодателство за експлоатация на дронове

ГВА: Наредба № Н-6

РВД: Управление на полетите с дронове

ВРВД: Интеграция на полетите на цивилни и държавни UAV

Координатор U-space: Проекти за U-space в Република България

Панел 5

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПЕЦИФИЧНИ ОПЕРАЦИИ С ДРОНОВЕ

Участници: Manna – Ирландия, SESAR, ГВА, РВД, Медицински, HEMS, Логистика

Manna, Ирландия: Доставки с дронове до крайни клиенти

Дронамикс: Транспорт  на стоки с големи дронове

SESAR: Проекти за специфични операции с дронове в ЕС

Панел 6

МЕЖДУНАРОДНИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОЕКТИ ЗА БА

Модератор: Georgiev Consult-Германи

Участници:

Зам.-министър на МИР

Зам.-министър на МИИ, БКК

Делойт България

Фрапорт България

Община Сливен

БАН

Панел 7

БЪЛГАРСКА БЕЗПИЛОТНА АВИАЦИОННА СИСТЕМА

Модератор: проф. Зафиров

Участници: проф. Кралов – Ректор ТУ, чл. кор. Гецов-БАН, Иванджиков – АБАИ

МС Р. България – Програма за създаване на Система „Безпилотна авиация в Р. България“

АБАИ: Дейности за подпомагане на развитието на безпилотната авиация

Панел 8

Министерство на вътрешните работи

Участници:

Академия на МВР

Гранична полиция

Противопожарна безопасност

Eurocopter – България UAS за гасене на пожари

KAT.

ДЕМОНСТРАЦИИ НА ЛЕТИЩЕ ЛЕСНОВО

18 юни 2023 г.

1240x310 ticket_airort_bg

ПРОГРАМА

10:00 ч.

10:05 ч.

10:10 ч.

10:15 – 10:40 ч. 

10:40 – 11:00 ч. 

11:00 – 11:30 ч. 

11:30 – 12:00 ч. 

12:10 – 12:40 ч. 

12:50 – 13:25 ч. 

13:25 – 13:50 ч. 

13:50 – 14:15 ч. 

14:20 – 14:50 ч. 

16:00 ч. 

16:00 – 16:45 ч.

17:00 ч.

17:30 ч.

Начало и приветствени думи

Излитане на големия дрон на Военна академия „Г. С. Раковски“

Излитане на Николай Калайджиев

Демонстрации БАН и Аеробитс

Демонстрация ТРОКУТТЕСТ ГРУП

Демонстрация НИК

Демонстрация  NIKI ROTOR AVIATION

Демонстрация EP & IC Валери

Демонстрация Военна академия „Г. С. Раковски“

Демонстрация Autel GDR systems

Демонстрация Огнян Огнянов О&K

Демонстрация „Федерация по авиомоделизъм”

Кацане на Николай Калайджиев

Посрещане на Николай Калайджиев

Полет със спечелилия томболата

Закриване на събитието

СЪПЪТСТВАЩА ПРОГРАМА 2022 г.

ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ ЗА ДРОНОВЕ В СПАСЯВАНЕТО

20 октомври 2022 г., четвъртък

Програма:

14:00 – 15:00 ч.

ПАНЕЛ: SOS.FORBULGAIRA.COM

Теми: Златния медицински час, Специализирано обучение с дронове за долекарска помощ на въздушни доброволци спасители. Първата българска инициатива за търсене и спасяване с дрон. Първата новаторска инициатива за високопланинско търсене и спасяване с дрон в България и Хималаите. Спешна доставка с дронове на спасителна апаратура, живото спасяващи материали и продукти в екстремални ситуации.
Улавяне и управление на безпилотни летателни апарати чрез GPS Spoofing.
Работа с дронове в екстремална ситуация.

Участници: Иновационен форум за спасяване, Spiderman.Academy

15:00 – 16:00 ч.

ПАНЕЛ: HEMS.FORBULGAIRA.COM

Теми: Поуките от фаталните случаи на въздушни катастрофи в България, Словения, Румъния, Канада, САЩ и Непал. Бъдещето на HEMS. Създаване на Дома на спасителя.

Участници: Иновационен форум за спасяване, Spiderman.Academy

ИНТЕР ДРОН ЕКСПО ФОРУМ НА ЕКСПЕРТИТЕ
ИНОВАТИВНИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА ДРОНОВЕ

21 октомври 2022 г., петък

Програма:

10:00-10:50 ч. 

ПАНЕЛ: Аграрни дейности

Теми: Заснемане на земеделски площи и гори, Мултиспектрален анализ, Засяване, Агрохимическа обработка, Опрашване

Модератор: доц. Георги Комитов, Аграрен университет – Пловдив

Участници: Аграрен Университет, НИК Електроникс, Agras, БАБХ

11:00-11:50 ч. 

ПАНЕЛ: Спешни доставки на медицински продукти и куриерски услуги.

Теми: Спешна доставка с дронове на медицинска апаратура, материали и продукти в системата, Helicopter Emergency Medical Services (HEMS).

Модератор: Иво Барзов, Мениджър ключови клиенти, отдел Развитие на авиацията, Фрапорт България

Участници: Георги Гвоздейков, изпълнителен Директор на Bulgarian Helicopter Emergency Medical Service (HEMS), Dr. Petri Mononen, Principal Scientist, VTT Technical Research Centre of Finland

12:00-13:00 ч. 

Бизнес разговори

13:00-13:50 ч. 

ПАНЕЛ: Градска и регионална авиационна мобилност

Теми: Инициативи за градска и регионална мобилност (UAM, AAM), Предимства на UAM и предизвикателства за реализирането ú, Адаптиране на градската среда към изискванията за полети с дронове.

Модератор: д-р Георги Георгиев, Представител на България в инициативата на Airbus Градска Авиационна Мобилност

Участници: Дронамикс, проф. Димо Зафиров

14:00-14:50 ч. 

ПАНЕЛ: Регулаторна рамка

Теми: Нормативни документи за регламентиране на полетите с дронове в Европейския съюз (ЕС), Категории операции с дронове (ЕС) и изисквания към безпилотните авиационни системи (UAS), организациите и пилотите за изпълнението им, Оценка на специфичния риск (SORA) при изпълнение на полети с дронове, Необходими застраховки за изпълнение на дейности с дронове, Създаване на Система за Безпилотна Авиация в Р. България.

Модератор: проф. Димо Зафиров, Институт за Космически Изследвания
и Технологии – БАН.

Участници: ГВА, Троян Петров, експерт, Единно европейско небе, ДП РВД, Драган Драганов, prof. Filippo Tomasello, University Giustino Fortunato, Senior Partner of EuroUSC Italia, UAS Faculty Manager at JAA-Training Organisation

15:00-15:50 ч. 

ПАНЕЛ: Управление на въздушното движение на дронове в U-space

Теми: Участници и тяхната роля в управлението на полетите с дронове, Оборудване на дронове и пилотирани летателни апарати за полети в U-space, Управление на полетите с дронове и обмен на информация по 4G/5G мрежите на мобилните оператори, Полети на държавни въздухоплавателни средства в U-space, Ролята на местните власти за създаване на U-space, Пътна карта за реализирането на полети с дронове.

Модератор: Стефан Христозов, Основател на Unmanned Systems Bulgaria

Участници: полк. Христо Станев, Йонас Стернберг, Троян Петров, Единно европейско небе, ДП РВД, Драган Драганов.

17:00

ПАНЕЛ: Балкански Дрон Форум

Теми: Състояние и проблеми на дейностите с дронове в региона на Балканите, Представяне на участници от държави от Балканския регион в дейностите с дронове, Предложение за създаване на Балкански Дрон Форум.

Модертор: Тодор Иванджиков, Председател на Асоциацията на Българската Авиационна Индустрия

Участници: Адриан Хаджиал, проф. Димо Зафиров, Стефан Христозов

16:00-16:50 ч. 

ПАНЕЛ: Сигурност и отбрана

Теми: Представяне на Национална научна програма Сигурност и Отбрана, Роля на авиационните безпилотни системи за изпълнение на програмата, Очаквани резултати от изпълнението на програмата.

Модератор: полк. доц. д.н. Борислав Генов, директор на Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“

Участници: Институт по Отбрана, Камен Илиев, Директор Център за изследвания по национална сигурност и отбрана (ЦИНСО-БАН) и Национален представител в Научния комитет на НАТО.

СЪСТЕЗАНИЯ ПО ТРАСЕТА

Програма:

20 октомври 2022 г., четвъртък

10:00-17:00 ч. 

Трасе краулери: Демонстративно състезание с катерачи, модели 1:12-1:10 без ограничения за шаси и купета, двигатели четкови-безчеткови.

Формат на състезанието: старт по единично, точки за всяко преминато препятствие. Наказателни точки за всяко обръщане на модел, за всяка помощ от пилот или механик. При равни точки печели моделът преминал по-бързо трасето.

10:00-17:00 ч. 

Дрифт демонстрации и състезание

Трасе ДРИФТ – Модели 1:10 с електродвигатели- четкови-безчеткови, захранване 7,2-7,4 волта, задвижване 4х4 , 2х4, купета без ограничение.

Формат на стартовете: единични стартове за точки и  стартове по два модела (батъл).

10:00-17:00 ч. 

Тренировки и демо на on-off-road писта

Он-роуд > двигатели 17 намотки и 13,5 намотки, захранване 7,2 – 7,4 V, купета стандартни на туринг модели.

10:00-17:00 ч. 

Тестови полети на FVP трасе

Трасето е на закрито на площ от 1300 кв.метра. Препятствията са стандарни по правилата на BFA ( светещи).  Моделите са оборудвани с FPV камери. Пилотите летят с FVR очила. Дроновете развиват скорости над 180 км/ч.

10:00-17:00 ч. 

Демо стартове на писта 1:28 – on – road катерачи. Модели 1:28 без ограничения.

Стартерат по 6 модела за определено време. Печели моделът направил най -много обиколки за времето на старта.

21 октомври 2022 г., петък

10:00-17:00 ч. 

Дрифт демонстрации (Трасе ДРИФТ) и състезание

Модели 1:10 с електродвигатели- четкови-безчеткови, захранване 7,2-7,4 волта, задвижване 4х4 , 2х4, купета без ограничение.

Формат на стартовете: единични стартове за точки и  стартове по два модела (батъл).

10:00-17:00 ч. 

Тренировки и демо на on-off-road писта

10:00-17:00 ч. 

Тестови полети на FVP трасе

Трасето е на закрито на площ от 1300 кв.метра. Препятствията са стандарни по правилата на BFA ( светещи).  Моделите са оборудвани с FPV камери. Пилотите летят с FVR очила. Дроновете развиват скорости над 180 км/ч.

10:00-17:00 ч. 

Демо стартове на писта 1:28 – on – road катерачи. Модели 1:28 без ограничения.

Стартират по 6 модела за определено време. Печели моделът направил най -много обиколки за времето на старта.

12:00-16:00 ч. 

Трасе Он-роуд: състезание с модели 1:10 с електродвигатели, захранвани с водородна клетка.Купета , шасита  и гуми без ограничения.

Формат на състезанието: Стартират до 10 модела едновременно, разрешени две батерии с капацитет общо до 10800 мАч, 16 контейнера с водород. Продължителност на състезанието 4 астрономически часа. Печели моделът направил най-много обиколки за цялото време.

22 октомври 2022 г., събота

10:00-17:00 ч. 

FVP дрон рейсинг

Трасето е на закрито на площ от 1300 кв.метра. Препятствията са стандарни по правилата на BFA ( светещи).

Дрон надпреварите се провеждат със състезателните дронове, проектирани и сглобявани от самите пилоти, които трябва да преминат най-бързо през предварително наредено трасе от препятствия. Изискванията към летателните устройства е не само да развиват голяма скорост, но и да имат необходимата маневреност за преодоляване на различните по вид препятствия. При този вид събития акцентът е върху уменията на пилотите – тяхната бърза адаптивност към терените и доброто познаване на техните машини е в основата на успеха. Моделите са оборудвани с FPV камери. Пилотите летят с FVR очила. Дроновете развиват скорости над 180 км/ч.

Стратират по два или три модела. Класирането е по най-много направени обиколки за определено време. Начисляват се наказателни точки за всяко пропуснато или некоректно преодоляно препятствие.

10:00-17:00 ч. 

Дрифт демонстрации (дрифт писта) + състезание

Трасе ДРИФТ – Модели 1:10 с електродвигатели- четкови-безчеткови, захранване 7,2-7,4 волта, задвижване 4х4 , 2х4, купета без ограничение.

10:00-17:00 ч. 

Демо стартове на писта 1:28 – on – road катерачи. Модели 1:28 без ограничения.

Старове по 6 модела за определено време. Печели моделът направил най -много обиколки за времето на старта.

10:00-17:00 ч. 

Тренировки и демо на on-off-road писта

Състезание за електро модели в мащаб 1:10. Он-роуд – двигатели 17 намотки и 13.5 намотки, захранване 7,2-7,4 волта, купета стандартни на  туринг модели. Формат на състезанието по правилника на БФАМС, три квалификации по 5 минути и троен финал по 7 минути.  На квалификациите стартират по 6 модела. На финала подреждането е по най добра квалификация и класирането е на принципа 2 от 3 (двата най-добри  финала от трите старта). Офф-роуд състезанието е за модели 1:10 свободен клас бъги, тръги, монстер, четкови, безчеткови двигатели, захранване 7,2-7,4 волта. Форматът на състезанието е същият, като при останалите електромодели.

23 октомври 2022 г., неделя

10:00-15:00 ч. 

FVP дрон рейсинг.

Трасето е на закрито на площ от 1300 кв.метра. Препятствията са стандарни по правилата на BFA ( светещи).

Дрон надпреварите се провеждат със състезателните дронове, проектирани и сглобявани от самите пилоти, които трябва да преминат най-бързо през предварително наредено трасе от препятствия. Изискванията към летателните устройства е не само да развиват голяма скорост, но и да имат необходимата маневреност за преодоляване на различните по вид препятствия. При този вид събития акцентът е върху уменията на пилотите – тяхната бърза адаптивност към терените и доброто познаване на техните машини е в основата на успеха. Моделите са оборудвани с FPV камери. Пилотите летят с FVR очила. Дроновете развиват скорости над 180 км/ч.

Стратират по два или три модела. Класирането е по най-много направени обиколки за определено време. Начисляват се наказателни точки за всяко пропуснато или некоректно преодоляно препятствие.

16:00 ч.

Награждаване

10:00-16:00 ч.

Он-Офф роуд състезание за електро модели в мащаб 1:10.

Он-роуд – Класове: 1:10 on road – 17 намотки и 1:10 on road – 13.5 намотки. Захранване 7,2-7,4 волта, купета стандартни на туринг модели.

Формат на състезанието по правилника на БФАМС, три квалификации по 5 минути и троен финал по 7 минути.  На квалификациите стартират по 6 модела. На финала подреждането е по най-добра квалификация и класирането е на принципа 2 от 3 (двата най-добри  финала от трите старта).

Офф-роуд състезанието е за модели 1:10 свободен клас бъги, тръги, монстер, четкови, безчеткови двигатели, захранване 7,2-7,4 волта. Същия форматът на състезанието.

16:30 ч.

Награждаване

10:00 – 14:00 ч.

Демонстративно състезание с катерачи

Трасе краулери: Модели 1:12-1:10 без ограничения за шаси и купета, двигатели четкови-безчеткови.

Формат на състезанието: старт по единично, точки за всяко преминато препятствие. Наказателни точки за всяко обръщане на модел, за всяка помощ от пилот или механик. При равни точки печели моделът преминал по-бързо трасето.

10:00 – 14:00 ч.

Демо стартове на писта 1:28 – on – road катерачи

Трасе 1:28 он-роуд : Модели 1:28 без ограничения. Стартове по 6 модела за определено време. Печели моделът направил най -много обиколки за времето на старта.

10:00 – 14:00 ч.

Трасе 1:28 он-роуд : Модели 1:28 без ограничения.

Старове по 6 модела за определено време. Печели моделът направил най -много обиколки за времето на старта.