UNITED DRONE COMMUNITY

Асоциация ”Обединено Дрон Общество” (ЮЛНЦ в обществена полза) е първата и единствената по рода си в България с членове физически и юридически лица с интерес в областта на дроновете. Основната цел на организацията е да съдейства за безопасната интеграция на дроновете във въздушното пространство в технически, правен, социален, културен, икономически и етичен аспект. В процеса на развитие на дейността се отделя специално внимание на сигурността, безопасността, неприкосновеността на личността и опазването на околната среда.
Споделянето на опит и желанието за взаимосвързано развитие са движещата сила на организацията и всички нейни членове. Стремежът е да се създаде благоприятна среда за организирането и осъществяването на широк диалог между администрацията, академичните, експертните, юридическите и бизнес среди по повод на постигането на балансирана регулация в сектора, както и изграждането на т.нар. ”култура на безопасност” в широката общественост.