PARA

PARA


Budapesta St. 13, Sofia, Bulgaria
2
A15
updates@para.expert
www.para.expert

Професионалната асоциация по роботика и автоматизация (ПАРА) е технологично НПО и обединява представители на производства, системни интегратори, производители на роботи, образователни институции, софтуерни и иновативни компании от българската индустрия. Целта на ПАРА е да превърне България в технологичен център по роботика на Балканите.

ПАРА работи за връзката на индустрията с образованието и държавата, като предлага различен вид политики в сектор иновации. Асоциацията организира форуми, инкубатор по роботика, свързва компании, предоставя достъп до специализирана информация в сектора.

Щандът на ПАРА цели да покаже как се развива роботиката, стартирайки от Lego курс до разработката на собствен продукт (инкубатор по роботика) и имплементирането на роботите в производството. За целта от ПАРА ще предоставят на посетителите достъп до:

∙             Разработките на ТУ-София от клуба по роботика

∙             Автоматизирано решение за земеделие

∙             Робо ръка на Михаела от инкубатора ни по роботика

∙             Робот за плевене разработевно в PARA Robotics Incubator

∙             Колаборативен робот и роботизирана клетка за обучения от водещ производител на индустриални роботи