NIKOLA VAPTSAROV NAVAL ACADEMY

NIKOLA VAPTSAROV NAVAL ACADEMY

МИСИЯ НА ВВМУ – Подготовка на висококвалифицирани специалисти за Въоръжените сили на Република България, морската и IT индустрия, научно осигуряване на трансформацията на ВС и развитието на морския сектор на Република България.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ:

  • Обучение на офицери за Въоръжените сили на Р България с висше военно и гражданско образование
  • Обучение на морски кадри с висше образование за степени “доктор”, “магистър” и “бакалавър” за гражданския флот
  • Следдипломна квалификация на морски кадри
  • Обучение на офицери от катедра ВМС на Военната академия за степен “магистър”
  • Провеждане на научни изследвания в интерес на трансформиращите се ВМС на Р България и морската индустрия
  • Професионална подготовка и повишаване на квалификацията на старшини и матроси

9002 Varna, 73 Vasil Drumev str.
1
A 4
+359 52 303 163
info@naval-acad.bg