NEZHNA-BANAT

NEZHNA-BANAT


5000 Veliko Tarnovo, 2, Dalga Laka Str.
2
B5
+359 897 02 21 99
info@smoli-bg.com

Нежна-Банат ЕООД е с предмет на дейност дистрибуция на високотехнологични формулирани епоксидни, полиуретанови, акрилни и силиконови полимерни системи, полимерни композитни мате- риали и материали за армиране във вид на влакна, предназначени за оптимизиране на производствени процеси в иновативните рамки на индустрията в областта на дизайна, прототипирането, изработ- ката на моделна екипировка, електрониката, ком- позитната индустрия и модерната архитектура. За да реализира своите цели за висококачествени ус- луги, фирмата има внедрена система за управление на качеството и околната среда, която изпълнява изискванията на международните стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015;

Нашите основни партньори са международни про- изводители и лидери в областта : SGL Technologies Gmbh; Sika Advanced Resins Gmbh; Jesmonite Ltd; Zhermack S.p.A.; SCIGRIP Adhesives Ltd; Diatex SAS; Resoltech SAS; Marbocote Ltd; 3D|Core GmbH и др. Ние, заедно с нашите партньори, предоставяме съответното техническо съдействие при работа с нашите материали. Нашият дългогодишен опит и съдействие водят до оптимизация на вашите про- изводствени процеси. Съчетанието на подходящите материали от нашата гама води до постигане на високопроизводителни резултати.