EL MEDIA – TECHNILCAL PUBLISHING COMPANY

EL MEDIA – TECHNILCAL PUBLISHING COMPANY


Sofia; P. O. Box 110
1
el_media@elmedia.net
www.elmedia.net

ЕЛ МЕДИА

издателство за професионална техническа периодика
тel.: +359 (2) 46 22 000, +359 (2) 46 22 011, +359 (2) 46 22 021

e-mail: el_media@elmedia.net

www.elmedia.net

Техническо издателство Ел Медиа подготвя периодични списания в 5 направления: индустрия, енергетика, строителство, инфраструктура, селско стопанство.

ИНДУСТРИЯ

ИНДУСТРИАЛНИ ПРОДУКТИ И ПРИЛОЖЕНИЯ

http://industria.elmedia.net

Браншови каталози

Оборудване, Машини, Инструменти – Каталог на фирмите в България

http://omi.elmedia.net

Електроника, Автоматика, Електроапаратура – Каталог на фирмите в България

http://eae.elmedia.net

ЕНЕРГЕТИКА

ЕНЕРГИЯ – списание за оборудване, технологии и инженеринг

http://energia.elmedia.net

https://fb.me/SpisanieEnergia

СТРОИТЕЛСТВО

СТРОИТЕЛИ – списание за строителна техника, материали, технологии, инструменти

http://stroiteli.elmedia.net

https://fb.me/SpisanieStroiteli

ИНФАРСТРУКТУРА

ИНФРАБИЛД – Строители – списание за инфраструктурно строителство

http://stroiteli.elmedia.net

https://fb.me/InfraBuildMagazine

СЕЛСКО СТОПАНСТВО

АГРОБИО ТЕХНИКА

http://agrobio.elmedia.net

https://fb.me/AgroBioTechnika

Браншови каталози

АгроБио Техника – Каталог на фирмите в България

http://abt.elmedia.net

Контакти

+359 (2) 46 22 000

el_media@elmedia.net

www.elmedia.net