PHOTONICS DESIGN BUREAU

PHOTONICS DESIGN BUREAU


1540 Sofia Airport
2
B5
+359 894 728 111
office@photonics.bg

Конструкторско бюро “Фотоника” (Photonics Design Bureau) e стартъп компания, чиято основна дейност е свързана с проектиране, конструиране, развитие и експлоатация на високотехнологични изделия. Към момента нашите основни продукти са Авиосимулаторите “Фотоника”, които могат да бъдат граждански или военни, и Планетариум “Андромеда”. До момента няма друга българска фирма, която да произвежда подобни продукти.

Екипът ни е също специализиран в работа с композитни материали като фибростъкло, карбон, кевлар и кевлар-карбон. С помощта на тези материали и нашето технологично ноу хау успяваме да разработваме сложни детайли и изделия. Използвайки най-висок клас материали, гарантираме и високото качество на нашите изделия.