DRONES & AI LABs

DRONES & AI LABs


Mladost 4, 460A, Prof. Alexander Tanev
1
+ 359 888 56 36 60
info@udc.bg

Проект Drones & AI LABs:

Международният проект Drones & AI LABs е създаден в края на 2020г. с подписването на мемурандум между Асоциация Обединено Дрон Общество, Клъстер за Изкуствен интелект и Клъстера за интеграция на нововъзникващи технологии.
Мисията на Drones & AI LABs е създаването на ефективна, устойчива и високо проводима комуникационна среда, благоприятстваща лесния обмен на информация, развиването на стратегически партньорства и осъществяване на съвместни мултидисциплинарни проекти в областта на дроновете, изкуствения интелект и комбинирането им с други технологии. Към момента партньорската мрежа наброява над 50 организации от академичните среди, бизнеса, държавната администрация и местното самоуправление.

Целите пред проекта са:

– реализирането на общи проекти и инициативи, които предполагат сдружаване и съвместен работен процес;

– популяризирането и интердисциплинарната информираност относно потенциалните възможности и евентуалните рискове при интеграцията и експлоатацията на дроновете и изкуствения интелект самостоятелно или при комбинирането им с други технологии.
– развитие на човешкия капитал на страната с участие в инициативи за повишаване знанието и уменията на младите и активни граждани на България и стремящи се към създаване на среда за стимулиране на техните творчеството и предприемачеството;
– съвместно провеждане и взаимно участие в различни форуми, конференции, семинари, кръгли маси, обучения, работни срещи, програми и фестивали, насочени към разработване и популяризиране на политики, стратегии, добри практики и етични кодекси, свързани с мерки и инструменти за регионално, национално и международно икономическо и социално развитие в областта на интеграцията дроновете, изкуствения интелект и свързани с това аспекти.