CLUB DRONE XTREME

CLUB DRONE XTREME


Mladost 4, 460A, Prof. Alexander Tanev
1
+ 359 888 56 36 60
info@udc.bg

Клуб DroneXtreme:

DroneXtreme е национален клуб за дронове. Основната мисия на организацията е да развива и популяризира дрон спортовете в България. За целта създава и поддържа среда за споделяне и обмен на опит между членовете и други организации и експертни кръгове в областта на безпилотните системи. В рамките на клубната дейност се обръща специално внимание на популяризирането на безопасните аспекти при проектирането и употребата на дроновете за спортни и развлекателни цели.