AEROGROUP

AEROGROUP


8010 Bourgas,15 Evlogi & Christo Georgievi Street
1
+359 888 624162
n.sidorenko@aerogroup.bg

* Ефективна защита срещу дронове на: критични и важни обекти; индустриални, комерсиални и лични имоти; различни мероприятия с участие на много хора; околна среда.

* Многофункционални трансформиращи се дронове-БЛА за използване за различни нужди и цели.

* Оборудване и технологии със специално предназначение.