Софтуерна къща “Дейта Плюс” ЕООД повече от 27 години подпомага българския бизнес, предоставяйки му информационни системи за управление.

Фирмата има офиси в Пловдив, София, Варна и Велико Търново. Програмните продукти на компанията са инсталирани на над 3500 работни места в страната на търговски и производствени предприятия.

Софтуерните продукти са в три основни направления:

  • – настолна система за управление и автоматизиране на бизнес процесите;
  • – мобилен софтуер за управление на складове;
  • – мобилно приложение за управление на разносна търговия за устройства.

Продуктите са изградени по начин, който позволява системата да функционира при различни по обем и сфера на дейност бизнеси.