Национална информационна кампания за дрон безопасност стартира в първия ден на INTER DRONE EXPO 2023

Инициативата цели да повиши публичната осведоменост и да насърчи безопасната употреба на дронове в България

Днес, по време на конференцията на BULATSA – „Авиационните специалисти на бъдещето“, Антон Пулийски, председател на Асоциация „Обединено дрон общество“, обяви старта на „Национална информационна кампания за дрон безопасност“. Инициативата се организирана съвместно от BULATSA (ДП РВД), ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“ и асоциация „Обединено дрон общество“ в рамките на изложение INTER DRONE EXPO 2023, което се провежда от 15 до 17 юни в Интер Експо Център. Кампанията се фокусира върху предоставянето на информация относно рисковете и правилното използване на дронове в различни области на живота и бизнеса.

Дроновете като полезен инструмент в различни области

Мисията на кампанията е да насърчи развитието на дроновете като полезен инструмент в различни области, като същевременно гарантира безопасността на хората, опазването на имуществото и околната среда.

Целите на кампанията включват насърчаване на безопасното ползване на дронове, осигуряване на образователни ресурси и обучения за настоящи и бъдещи потребители на дронове, както и подкрепа на националните власти в разработването и популяризирането на правила и регулации, насочени към гарантирането на безопасността на полетите на безпилотните системи.

Социален, икономически, академичен и административен аспекти

В социален аспект кампанията ще повиши осведомеността и знанията на гражданите, което ще допринесе за подобряване на безопасността на дроновете в общественото пространство, използвани за хоби и развлечение.

В икономически аспект кампанията ще насърчи развитието на дрон индустрията в България и ще предостави нови възможности за привличане на международни инвестиции за нови бизнеси и иновации.

В академичен аспект кампанията ще подпомогне научни изследвания и разработки, свързани с дроновете и тяхното интегриране с други нововъзникващи технологии, като изкуствен интелект (AI), роботи, интернет на нещата (IoT) и пр.

В административен аспект кампанията ще подобри комуникацията на държавата с всички заинтересовани страни и ще допринесе за създаване на балансирано национално регулиране – пазещо обществения интерес и даващо възможност за развитие на иновативни решения.

Националната информационна кампания за дрон безопасност е от изключителна важност за бъдещето на дрон индустрията в България. Успешното ѝ провеждане ще гарантира от една страна създаването на среда за употребата на дроновете по безопасен и отговорен начин, а от друга – устойчивост на инвестиционния климат в сектора. Всичко за нея вижте в брошурата ТУК.