Георги Гвоздейков, министър на транспорта и съобщенията, откри изложение INTER DRONE EXPO