Възможностите, които ни разкрива най-старото висше военно училище в България – Военна академия

Военна академия „Г. С. Раковски“ има собствен щанд в изложение INTER DRONE EXPO

Военна академия „Г. С. Раковски“ има собствен щанд в изложение INTER DRONE EXPO

На изложение INTER RONE EXPO намираме повече информация за катедра „ВВС и ПВО“

Военна академия „Г. С. Раковски“ ( Rakovski National Defence College) е най-старото военно висше училище в България. Създадена е със Закон на 1 март 1912 г., приет от 15-то Народно събрание. Тя има принос за оформянето на офицерския корпус и за изграждането на новата българска държава в духа на европейските ценности. Военна академия „Г. С. Раковски“, която се включва със собствен щанд в изложение INTER DRONE EXPO, е водеща национална образователна институция с дългогодишни традиции във висшето образование за подготовка и обучение на офицери и студенти в различни магистърски специалности.

„Ние предлагаме модерно академично обучение, съчетано с лидерско изграждане и гражданска отговорност в областта на сигурността и отбраната“, коментират експертите. Приоритетна цел и традиция в дейността на Академията е качественото обучение по съвременни модерни технологии, ролеви игри, решаване на казуси и интерактивни лекции. Партньори в обучението са образователни и изследователски институции от страната и чужбина.

Място на срещата – зала 2, щанд D2

Катедра „Военновъздушни сили и противовъздушна отбрана“ (Air force & Air defence Department) на Военна академия „Г. С. Раковски“, осъществява научноизследователска и учебна дейност, осигуряващи подготовката на експерти в професионалните направления „Военно дело” и „Национална сигурност”.

В катедрата „ВВС и ПВО“ се извършва обучение и подготовка в следните направления:

 • редовна и задочна форма на обучение на офицери (слушатели) за придобиване на образователна и квалификационна степен “магистър” в професионално направление „Военно дело”
 • редовна, задочна и дистанционна форма на обучение на граждански лица (студенти) за придобиване на образователна и квалификационна степен “магистър” в професионално направление “Национална сигурност”
 • квалификационни курсове в различни области на въздухоплаването

Обучение за придобиване на образователна и научна степен „доктор” по акредитирана докторска програма.

Докторски програми:

 • „Сигурност във въздухоплаването” от професионално направление „Национална сигурност”

Магистърски програми:

 • „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво” от професионално направление „Военно дело”, специализация ВВС
 • „Сигурност във въздухоплаването” от професионално направление „Национална сигурност”

Квалификационни курсове:

 • Курсовете, провеждани от катедра „ВВС и ПВО” са насочени към различни структури от националната система за сигурност, както и граждански организации и държавни ведомства.
 • Курсовете са в следните области: основи на въздухоплаването; сигурност на въздухоплаването; планиране, координиране и оперативно използване ДУЛС; подготовка на офицери за нуждите на ВВС и др.

Научноизследователска дейност:

 • тестови изпитания на ДУЛС
 • тестови изпитания на системи за противодействие на ДУЛС
 • използване и противодействие на ДУЛС
 • в област сигурност и отбрана
 •  участие в учения на формированията от Въоръжените сили с „Комплекс въздушна обстановка“

Първото в България състезание за 5-инчови дронове на закрито, ще се проведе в София

На хоризонта се задава INTER DRONE EXPO

Кое събитие събира дрон-експертите в София на 21 октомври?

Броени дни преди старта: надникваме в залите на първото дрон-изложение