Inter Drone Expo

ИНТЕР ДРОН ЕКСПО обединява компоненти от въздушна мобилност, електромобилност, умни градове, дигитализация и киберсигурност, безпилотни системи, използването на геопространствени информационни системи и други технологии в представените сектори.

Форматът има за цел да представи най-новите продукти и технологии, както и да покаже напредъка, тенденциите и устойчивостта в сектора.

В първото издание през 2022 г. на INTER DRONE EXPO над 90 компании, институти, асоциации и клубове, свързани с дистанционно управляемите системи и роботи, се представиха и привлякоха вниманието на над 4000 посетители.

ФОРУМЪТ НА ЕКСПЕРТИТЕ засегна водещи за сектора теми:
Градска и регионална авиационна мобилност, Регулаторна рамка, Аграрни дейности, Спешни доставки на медицински продукти и куриерски услуги,
Управление на въздушното движение на дронове в U-space, Сигурност и отбрана и др.

Форумът събра професионална публика от държавните институции и от заинтересованите професионалисти от бизнеса.

ЧЕТИРИ ДНИ ДЕМОНСТРАЦИИ И СЪСТЕЗАНИЯ НА РАЗЛИЧНИ ТРАСЕТА:
FVP дрон рейсинг със стандартни препятствията по правилата на BFA ( светещи) се проведе на трасе на закрито (площ от 1300 кв.метра); Дрифт демонстрации и състезание на дрифт писта с радио-управляеми коли; Състезание за електро модели в мащаб 1:10; Трасе Он-роуд: състезание с модели 1:10 с електродвигатели, захранвани с водородна клетка; Демо стартове на писта 1:28 – on – road катерачи; Трасе краулери: Демонстративно състезание с катерачи, модели 1:12-1:10.

Отговаряйки на бързоразвиващите се технологии в областта, тази година изложението насочва внимание към градската въздушна мобилност, умни градове и електромобилност, използване на безпилотни системи за събиране на информация и анализи, за наблюдение на обекти в енергетиката, застраховането, минното дело, автоматизиране на наземните геодезически изследвания и не на последно място – употребата им при бедствия и спасяване, включително в подкрепа на HEMS (Helicopter Emergency Medical Service).

УЧАСТНИЦИ – ИЗЛОЖИТЕЛИ, ПОСЕТИТЕЛИ, ЛЕКТОРИ

> Производители на дронове, електромобили, малки летателни апарати, подводни, въздушни, наземни
безпилотни системи и антидрон системи. Производители на транспортни дронове
> Производители и доставчици на компоненти, двигатели, сензори, видеонаблюдение, инфрачервени камери,
батерии
> Софтуер за дронове и безпилотни системи. Специализирани приложения. Изкуствен интелект
> Доставчици на GPS и геопространствени решения
> Институти, разработващи дронове, обслужващи сигурност, отбрана, събиране на данни и др.
> Аерокосмически компании, разработчици на симулатори. Организации за космически изследвания.
> Автономни роботи за противопожарна защита, спасяване и управление на бедствия и други приложения
> Компании предлагащи дроновете за предоставяне на услуги – агро дейности,заснемане, анализи,
измервания и др.

ПРЕЗ 2023 ДОБАВЯМЕ:

> AIR MOBILITY е мястото, което свързва професионалисти в индустрията, като показва бъдещето на въздушното пространство, регулирането и оформянето на въздушната мобилност и информира за най-новите постижения в областта.

> SMART CITIES с акцент върху електромобилност и дигитализация – приложение на геоинформационните технологии, мобилни приложения за картографиране, управление на обекти чрез заснемане и анализиране на въздушни изображения, информационно моделиране на сгради (BIM), саниране и наблюдение на обекти, 3D мапинг, управление на градска мобилност и др.

ФОРУМ “БЕЗПИЛОТНА АВИАЦИЯ“ 23

Предвид ускореното навлизане на безпилотните системи и тяхното приложение в редица икономически, индустриални и военни сектори, форумът по актуални, професионални теми в сектора, дава възможност за допълнителното им популяризиране, както и създаването на устойчива бизнеса среда в този сектор.

> Образование и квалификация на специалисти за Безпилотна Авиация“
> Национална програма Сигурност и Отбрана
> Дронове за прецизно земеделие
> U-space в ЕС и България
> Изпълнение на специфични операции с дронове
> Международни и национални проекти за БА
> Безпилотна авиационна система

ИЗЛОЖЕНИЕ И ФОРУМ

> Осигуряват качествена бизнес среда за всички в индустрията, като дава възможност за развитие и усъвършенстване на бизнеса.
> Предлагат платформа за ключови професионални посетители от множество сектори като търговия, въздушна мобилност, служби за спешна помощ, сигурност и отбрана, които могат се възползват от иновативните технологии, за да подобрят операциите и ежедневните задачи.
> Предлагат платформа за производителите, доставчици на услуги, производители на компоненти и т.н. за представяне най-новите продукти и
технологии и пред крайните потребители.

ИНТЕР ДРОН ЕКСПО

> На едно място професионалисти и любители ще открият най-новите продукти и услуги, трансформиращи индустрията.

> Зони за бизнес срещи и съпътстващи събития, дават възможност на участниците за работа в мрежа и създаване на дълготрайни бизнес контакти.

> Демонстрации – на 15, 16 и 17 юни в София в Интер Експо Център и на 18 юни на летище Лесново.

Партньори