Inter Drone Expo

Inter Drone Expo е първото изложение на Балканите, което дава възможност на професионална и широка публика да се запознае с възможностите на Drone & Anti Drone и безпилотни системи за различни приложения. Изложението е платформа за свързване на заинтересованите страни в тази специфична сфера и контактна точка за работа в мрежа за професионалистите в сектора.

Първото специализирано изложение Интер Дрон Експо ще се проведе под патронажа на президента на Република България Румен Радев.

Справянето с новите предизвикателства и кризи в глобален мащаб наложи използването на технологии, чрез които може да се стигне до качествена и прецизна информация в изключително кратки срокове.

Дронът е технология, която започна да играе важна роля в ежедневния живот и намира своето приложение в различни индустрии. Това включва, както дейности като гранично наблюдение, мониторинг на трафика, гасене на пожари, управление на бедствия, разузнаване, високопланинско спасяване, океанография, прогнозиране на времето, космически изследвания, картографиране на терена, GPS навигация, управление на бреговата охрана, така и наблюдения на земеделски земи, записи от въздуха, застрахователни събития, саниране и наблюдение на обекти, индустриален контрол, 3D видео мапинг, одит на терени, градоустройство, управление на минното дело и много други приложения.

България е една от първите авиационни държави в света, като бележи началото на първите полети с различни видове летателни апарати още преди първата световна война. С развитието на авиацията в България се поставят и първите стъпки на собствени разработки на различни въздухоплавателни средства (работилници ДАР и ЛАЗ), а също така и се поставя началото на професионалното обучение на пилоти, техници и инженери в авиацията.

През седемдесетте години на 20 век България развива една от най- мощните авиации в източна Европа и развива и една от най- мащабните селскостопански авиации в света, като се нарежда на 4то място по развитие, операции и брой летателни апарати. Покрай професионалната авиация се развиват и редица спортове като парапланеризъм, мото- делтапланеризъм, парашутизъм и авиомоделизъм, последният от които в България е развит

Inter Drone Expo дава възможност професионална и широка публика да се запознаят с възможностите на Drone & Anti Drone и безпилотни системи за различни приложения.

Първото в на Балканите изложението има амбицията да стане платформа за свързване на заинтересованите страни в тази специфична сфера и контактна точка за работа в мрежа за всички заинтересовани страни в сектора.

Изложението предоставя идеалната среда за нов пазар, какъвто е този на дронове и безпилотни системи, като потребителите на тези технологии имат възможност да направят директен контакт с производители на дронове и доставчици на различни услуги и компоненти.

  • Изложбена част;

Всеки участник има възможност да се представи на собствен/ колективен щанд. Размерите на щанда са в зависимост от представяните експонати. Щандовете започват от 9 кв.м., могат да са изградени със стандартна изложебена конструкция Октанорм или индивидуално проектирани щандове. В рамките на четири дни ще се представят различни доставчици и производители на специализирано оборудване (както от страната, така и от чужбина), свързано с отбрана и сигурност, както и с индустриално и хоби направление в сектора на дистанционно управляеми системи.

Изложители:

Производители, доставчици и вносители на дронове и безпилотни системи

Доставчици на компоненти, двигатели, сензори и др.

Компании за софтуер за дронове и безпилотни системи

Обслужващи компании и компании предлагащи услуги базирани на използване на технологията

Доставчици на GPS и геопространствени решения

Институти, разработващи дронове

  • Конференция;

Предвид широката популярност на безпилотните системи и тяхното приложение в редица индустриални и военни сектори, организирането на изложение с конференция и международно състезание с БЛА ще даде възможност за популяризирането им в България, както и създаването на устойчива среда на бизнеса в този сектор, което да доведе до развитието на отрасъла за производство и интеграция на български продукти, свързани с дистанционно управляемите машини.

  • Трасета;

Освен изложбените площи Inter Drone Expo представя и различни състезателни и демонстрационни площи:

  • Трасе за международно професионално състезание с БЛА – клас 250;
  • Трасе за демонстрация и любителско състезание с Crawlers;
  • Трасе за т.нар. „дрифтове“, на което се демонстрират дрифтове със специализирани за целта радио- управляеми коли;

Изградените трасето дават възможност на професионални посетители, клиенти и гости да се запознаят с възможностите на оборудването и представените продуктите, компоненти и услуги.

Предвид усиленото навлизане на технологиите и предпоставките за развитие на този нов пазар, очакваме изложение Inter Drone Expo да развие международна насоченост, и да се превърне в ежегодна среща на бизнеса, технологиите, образователните и научно- развойните организации