Факти и цифри

ИНТЕР ДРОН ЕКСПО обединява компоненти от въздушна мобилност, електромобилност, умни градове, дигитализация и киберсигурност, безпилотни системи, използването на геопространствени информационни системи и други технологии в представените сектори. Форматът има за цел да представи най-новите продукти и технологии, както и да покаже напредъка, тенденциите и устойчивостта в сектора.

В първото издание през 2022 г. на ИНТЕР ДРОН ЕКСПО, над 90 компании, институции, институти, асоциации и клубове, свързани с дистанционно управляемите системи и роботи, представиха и привлякоха вниманието на над 4000 посетители.

УЧАСТНИЦИ – ИЗЛОЖИТЕЛИ, ПОСЕТИТЕЛИ, ЛЕКТОРИ

> Производители на дронове, електромобили, малки летателни апарати, подводни, въздушни, наземни
безпилотни системи и антидрон системи. Производители на транспортни дронове
> Производители и доставчици на компоненти, двигатели, сензори, видеонаблюдение, инфрачервени камери,
батерии
> Софтуер за дронове и безпилотни системи. Специализирани приложения. Изкуствен интелект
> Доставчици на GPS и геопространствени решения
> Институти, разработващи дронове, обслужващи сигурност, отбрана, събиране на данни и др.
> Аерокосмически компании, разработчици на симулатори. Организации за космически изследвания.
> Автономни роботи за противопожарна защита, спасяване и управление на бедствия и други приложения
> Компании предлагащи дроновете за предоставяне на услуги – агро дейности,заснемане, анализи,
измервания и др.