DRONE ARENA

DRONE ARENA


Mladost 4, 460A, Prof. Alexander Tanev
2
C2
info@udc.bg

Проект Drone ARENA:

Drone ARENA е международен проект на територията на централна и източна Европа. Той е първият проект на Асоциация “Обединено Дрон Общество” и има за цел да популяризира дроновете и да покаже техните възможности чрез организирането на демонстрации, състезания, публични лекции, обучителни семинари, участия във форуми, разработки на дронове със специална употреба, намиране на нови приложения за дроновете и подготвяне на наръчници с добри практики и правила за безопасна употреба.
Участващите в проекта са експерти в различни области, свързани с новите технологии и дистанционно управляемите системи, което дава възможност на Drone ARENA да има модерен облик и голямо разнообразие при провеждане на организираните събития. В това начинание парнират: първият спортен дрон клуб в България DroneXtreme, Фондация ЛИБРе и Българска федерация по авиомоделизъм. Международни партньори са FAI (Световната федерация по въздушни спортове – Fédération Aéronautique Internationale) и MultiGP (най-голямата лига в света за дрон състезания, която се стреми да направи този спорт достъпен за всички).
През последните шест години в рамките на проекта Drone ARENA са организирани и проведени над 90 събития от различен клас на територията на цялата страна и чужбина, както и са обучени над 4 800 деца и подрастващи в областта на безопасното управление на дроновете.
Повече от 30 събития са специално насочени към състезателните дронове, проектирани и сглобявани от самите пилоти. Основната цел е не само да развиват голяма скорост, а и да имат необходимата маневреност за преодоляване на препятствията. При този вид събития акцентът е върху уменията на пилотите – тяхната бърза адаптивност към терените и доброто познаване на техните машини е в основата на успеха. Във връзка с положените усилия и постигнатите резултати в областта на състезателните дронове в края на 2018 г. Drone ARENA имаше възможност да стане партньор „Ниво 2“ на световната организация за дрон състезания и обучителни събития MultiGP. Към онзи момент в Европа има само 3 такива партньора – в Испания, Швеция и България.